Học bổng Nghiên cứu sinh của quỹ Hakuho, Nhật Bản lần thứ 14 hiện đang tiếp nhận đơn ứng tuyển

(PR NewsChannel) / June 8, 2018 / JAPAN Từ hôm nay, quỹ Hakuho bắt đầu tiếp nhận đơn ứng tuyển cho Học bổng Nghiên cứu sinh của quỹ Hakuto, Nhật Bản lần thứ 14.

  • Mục tiêu
    Học bổng Nghiên cứu sinh của quỹ Hakuho, Nhật Bản mời các nghiên cứu sinh quốc tế hàng đầu về tiếng Nhật, giảng dạy tiếng Nhật, văn học và văn hóa Nhật Bản đến Nhật để tiến hành nghiên cứu dân cư.
  • Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu về tiếng Nhật, giáo dục tiếng Nhật, văn học và văn hóa Nhật Bản

  • Đối tượng nghiên cứu sinh đủ điều kiện

Các nhà nghiên cứu làm việc trong các lĩnh vực tiếng Nhật, giáo dục tiếng Nhật, văn học hoặc văn hóa Nhật Bản định cư bên ngoài Nhật Bản và đáp ứng tất cả tiêu chuẩn theo quy định (xem Hướng dẫn ứng tuyển).

  • Giá trị học bổng

–         Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông

–         Chi phí sinh hoạt và nghiên cứu: 350.000 yên/tháng

–         Trợ cấp nhà ở: tối đa 150.000 yên/tháng

  • Thời hạn học bổng

Dài hạn (1 năm): 1/9/2019 – 31/8/2020

Ngắn hạn (6 tháng): 1/9/2019 – 29/2/2020 hoặc 1/3 –31/8/2020

  • Thời gian

Thời gian ứng tuyển: 8/6 – 31/10/2018

Thông báo kết quả: Đầu tháng 4/2019 (dự kiến)

  • Hướng dẫn ứng tuyển

https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/

Quỹ Hakuho là quỹ công ích có trụ sở đặt tại Tokyo, Nhật Bản, được thành lập vào năm 1970 để kỷ niệm 75 năm thành lập Hakuhodo Inc., vốn là một công ty quảng cáo lớn của Nhật Bản. Với tầm nhìn hướng đến góp phần vào sự phát triển của trẻ thông qua sức mạnh ngôn ngữ, Quỹ hỗ trợ giáo dục trẻ em thông qua các sáng kiến như chương trình Hakuho Award, Hakuho Research Grand về giáo dục trẻ em, Học bổng Nghiên cứu sinh của quỹ Hakuho, Nhật Bản và Hakuho Scheme về Hệ thống tiếng Nhật dành cho trẻ em toàn cầu.

Địa chỉ URL: https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/

Liên hệ:

Ban thư ký Học bổng Nghiên cứu sinh của quỹ Hakuho, Nhật Bản (c/o e-side, Inc.)

Tel: +81-3-6435-8140 / Fax: +81-3-6435-8790 / E-mail:

Direct link:  https://prnewschannel.com/2018/06/08/hoc-bong-nghien-cuu-sinh-cua-quy-hakuho-nhat-ban-lan-thu-14-hien-dang-tiep-nhan-don-ung-tuyen/

SOURCE:  Hakuho Foundation


This press release is distributed by PR NewsChannel. Your News. Everywhere.